من

     من درگذشته ام درگذشته ام

[ سه شنبه 13 / 11 / 1398برچسب:, ] [ 21:7 ] [ مریم ] [ ]

بدرود زندگی

                         

 

 

چشم هایم را می بندم
روی هر چه پلیدی ست
هر چه نامردیست
هر چه بدی ست
و ذهن آشوبم را می سپارم به دست باد
تا همچو قاصدکی سرگردان در هوا
به سوی تو بیاید
تمام گفته هایم را سپرده ام به دستش
حرف هایی که هرگز مجال گفته شدن پیدا نکردند
تلنبار شدند
خاک گرفتند
در پس صندوقچه دلم
تقویم دلم را بیهوده ورق میزنم
به چه آرزویی؟
به چه امیدی؟
به چه دلخوشی؟
نه خاطره ای که یاد آوریش لبخندی به لبم بنشاند
نه یادی که تجسم چهره اش تسکینی باشد برای قلب دردمندم 
دلم برای تحمل این همه درد کوچک است
هنوز صبور بودن را یاد نگرفته
دل سنگ بودن را
مغرور و بی اعتنا بودن را
و زندگی کردن دراین دنیا را نیاموخته
بی قرار 
مهربان 
و نازککه با تلنگری می شکند 
با تمام کوچکیش در سینه جا نمیشود
حس پرنده اسیر در قفس را دارد
که آرزوی باغ دلش را پیر کرده
نه از دست بهار کاری ساخته است نه تابستان
هوس پاییز کرده
با نم نم بارانش و خش خش برگ هایش
که وقت قدم زدن خرد شوند زیر پاهایم
مثل آرزوهایم
من و خدا عاشق پاییزیم
عاشق قدم زدن زیر بارانش
که برای خیسی صورتمان بهانه باشد
برای سرخی چشمانمان
و او هم قدم با من چترم باشد


و گوش بگیرد درد دلهایم را
ساکت باشد
و صدای نفسهایش
زیباترین سمفونی باشد برای دل خسته ام
هم قدم با من باشد
پاک کند اشکهایم را
زل بزند در چشمانم
با همان تن صدایی که دوستش دارم
بگوید
من هستم
جوری که کلامش گرمتر از گرمای مرداد باشد
هم قدم باشد با من
دستهایم را بگیرد
و گرمای وجودش رخنه کند در من
جوری که هیچ سرمایی رقیبش نباشد
و فقط هم قدم باشد با من
و بعد سبک
رها
آزاد
مثل قاصدکی سراسیمه درباد اوج بگیرم 
چشمهایم را میبندم
به روی هر چه پلیدی ست


هر چه نامردیست
هر چه بدی ستزندگی را بدرود میگویمبدرود آرزوهای کهن
بدرود دل خسته من
بدرود دستهایی که هیچ گاه لمس نشدید
بدرود دلی که هیچ نگاهی زنده ات نکرد
بدرود مرگ احساس ها 
بدرود گل میخک

مریم

 

[ شنبه 4 / 6 / 1393برچسب:, ] [ 21:53 ] [ مریم ] [ ]

شاید هم ...

                       انگار پنجشنبه به دنیا امده ام

 

 

 

                                  دل به هر چه میبندم

 

 

 

                                          باید فاتحه اش را بخوانم

[ شنبه 21 / 5 / 1393برچسب:, ] [ 16:55 ] [ مریم ] [ ]

کاش نباشم

                               دلم مرگ می خواهد

 

 


                      بی صدا

 

 


                                         بی هیاهو

 

 


                                                            بی شلوغی

 

 

 


                                بی گریه ها و ضجه های مادرم

 

 

 


                               آرام محو شوم از صفحه زندگی

 

 

 


                             جوری که انگار از اول نبوده ام ...

 

 

 

                                                    

 

[ شنبه 21 / 5 / 1393برچسب:, ] [ 16:5 ] [ مریم ] [ ]

بنگر وسعت دلتنگی هایم را

         آنقدر دلتنگم

 


 

             که حتی

 

 

                ابلیس

 

 

 

           بر وسعت این دلتنگی

 

 

 

           سجده میکند....!!!

 

 

 

[ جمعه 28 / 3 / 1393برچسب:, ] [ 19:57 ] [ مریم ] [ ]

تقصیر قلبم بود....

     تو چشمای پر از اشکم


                                           به دنبال چی میگردی؟


  منو بازیچه دست هوس های خودت کردی


                                        میگفتی مال هم میشیم


     یه روزی تاابد اماتو


                                      ازاینجاداری میری


  بدون من خودت تنها


                                  همش تقصیر قلبم بود


  که از دنیا تورو میخواست


                               داری میری برای من


  همینجا آخر دنیاس


                   تموم آرزوهای منو کشتی با بی رحمی


     تو از عاشق شدن حتی یه خط شعرم نمیفهمی


     خیانت کردی بی احساس


                            یکی رو تو دلت داشتی


   که عمری عشقمو پای یه حس ساده میذاشتی


                     همش تقصیر قلبم بود


                            که از دنیا تورو میخواست


          داری میری برای من


                              همینجا آخر دنیاس


 

 

 

 

[ جمعه 28 / 3 / 1393برچسب:, ] [ 19:33 ] [ مریم ] [ ]

درمون درد

                                       

 

i                                       هر دو سیگاری شدیم...                                                من بهمن میکشم                                                                 قلبم تیر

[ جمعه 14 / 3 / 1393برچسب:, ] [ 22:59 ] [ مریم ] [ ]

درد دارد این ها

       نه که زانو زده باشم ...نه !!!


                    فقط بی کسی کمی سنگین است ....


                                        همین!!!

 

  •                                 

                   

                     آرزو هایم هوایی شده اند مدام بر باد می روند

              

[ جمعه 14 / 3 / 1393برچسب:, ] [ 22:50 ] [ مریم ] [ ]

جایی که .....

                                  

 

                               دراز میکشم به سقف خیره میشوم


                             اشک هایم میچکند و


                                  می روند به جایی که


                                        تو همیشه می بوسیدی

 

 

 

[ جمعه 14 / 3 / 1393برچسب:, ] [ 18:16 ] [ مریم ] [ ]

سربه بیابون گذاشتم

  دل به دلم که ندادی  


          پا به پایم که نیامدی


             دست در دستم که نگذاشتی


                سر به سرم دیگر نگذار


                      قولش را به بیابان داده ام

 

 

 

                              

 

 

[ جمعه 14 / 3 / 1393برچسب:, ] [ 18:8 ] [ مریم ] [ ]